ซับหนองหิน

ซับหนองหิน
ซับหนองหินเป็นแหล่งน้ำซับธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำไหลลงสู่ร่องน้ำ
บริเวณหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ ๑ (ที่ทำการ) 
ในช่วงที่มีน้ำปริมาณมากสามารถลงเล่นน้ำได้สามารถชมทิวทัศน์และดูนก
ผู้ชม: 355

แสดงความคิดเห็น