เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

ถ้ำพญานาคราช

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 1,334

ถ้ำพญานาคราช
ถ้ำพญานาคราชอยู่ที่รอยต่อระหว่าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
กับ อำเภอ ภูกระดึง จังหวัดเลย ในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีธรณีสัณฐานเป็นชั้นหินปูนยุคเพอร์เมียน (อายุ ๓๐๐ - ๒๕๐ ล้านปีมาแล้ว)
เช่นเดียวกับถ้ำผาพวงในอุทยานฯเดียวกันหินงอกหินย้อยในถ้ำพญานาคราช
ถือว่างดงามที่สุดในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ภายในถ้ำประกอบด้วยโถงถ้ำ
เช่น โถงใหญ่ที่ต้องลอดช่องแคบจากปากทางเข้าจุคนได้จำนวนมาก
บางส่วนมีแผงหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่และแผ่กว้าง เมื่อต้องแสงจะเปล่งประกายระยิบระยับ
เป็นความแวววาวที่เกิดจากผลึกแร่แคลไซต์ (calcite)ที่ตกผลึกจากสารละลายในหินปูน

แสดงความคิดเห็น