เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

น้ำตกขุนพอง

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 576

น้ำตกขุนพอง
น้ำตกขุนพอง อยู่ที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  
ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทางทิศตะวันตกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี ๔ ชั้น สูง ๖๐ เมตร  
เกิดจากลำธารหลายสาย ได้แก่ ธารพระองค์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากสระอโนดาต และธารถ้ำสอ  
ทั้งหมดไหลไปรวมกันบริเวณเหนือน้ำตก และ ตกลงมาปะทะโขดหินเบื้องล่าง  
ปริมาณน้ำมากช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน
ช่วงต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอันสูงชันไปยังน้ำตกขุนพองจะแห้งพอเดินได้ขณะที่ยังมีน้ำในลำธารตกเป็นสาย และต้นก่วมแดง หรือไฟเดือนห้า เริ่มทิ้งใบสีเหลือง ส้ม และแดง ร่วงหล่นลงตามโขดหิน ผืนดิน และลำธาร เป็นทัศนียภาพที่งดงามยิ่ง
น้ำตกขุนพองเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางน้ำตกบนภูกระดึงอยู่ในเขตป่าปิดการเดินทางไปต้องขออนุญาต
และมีเจ้าหน้าที่นำเปิดให้ท่องเที่ยวเฉพาะระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม

แสดงความคิดเห็น