เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

น้ำตกคิ้ง

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 630

น้ำตกคิ้ง
น้ำตกคิ้ง อยู่ที่ตำบลแสงภา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  
ในอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายฝั่งทิศใต้ขวางกั้นลำน้ำแพร่
มีลักษณะเป็นแก่งหิน ๒ ชั้นขนาดเล็ก สูง ๕ เมตร กว้าง ๒๕ เมตรน้ำไหลตลอดปี
เหมาะสำหรับพักผ่อนและเล่นน้ำ ทางราชการได้สร้างเรือนรับรองถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งได้เสด็จประพาสเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
ไว้ในบริเวณน้ำตก น้ำตกคิ้งมีน้ำตลอดปีและมีมากในช่วงฤดูฝน
ประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ใกล้กันยังมีน้ำตกขนาดกลางอีกแห่งหนึ่งคือน้ำตกช้างตก

แสดงความคิดเห็น