เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

น้ำตกช้างตก

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 3,069

น้ำตกช้างตก
น้ำตกช้างตก อยู่ที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  
ในอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายฝั่งทิศใต้เป็นน้ำตกขนาดกลางขวางกั้นลำน้ำแพร่  
ลักษณะเป็นโขดหินสี่เหลี่ยมวางซ้อนกัน ๒ ชั้น  สูง ๒๕ เมตร กว้าง ๒๕ เมตร 
มีเรื่องเล่าว่าเดิมเคยมีช้างป่าเดินผ่านน้ำตกสายนี้แล้วพลัดตกลงไปตาย
เป็นที่มาของชื่อน้ำตกน้ำตกช้างตก  
มีน้ำตลอดปี และมีมากในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคมใกล้กับน้ำตกช้างตกคือน้ำตกคิ้ง

แสดงความคิดเห็น