วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร
วัดถ้ำแสงเพชร หรือ วัดศาลาพันห้อง
อยู่ที่บ้านดงเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
เป็น วัดป่าวิปัสสนาสายพระโพธิญาณเถร (ชาสุภทฺโท)พระอริยสงฆ์รูปหนึ่งของภาคอีสาน
ปัจจุบันมีภิกษุชาวไทยและต่างชาติมาศึกษา และ ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้ชม: 427

แสดงความคิดเห็น