เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

วัดถ้ำแสงเพชร

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 626

วัดถ้ำแสงเพชร
วัดถ้ำแสงเพชร หรือ วัดศาลาพันห้อง
อยู่ที่บ้านดงเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
เป็น วัดป่าวิปัสสนาสายพระโพธิญาณเถร (ชาสุภทฺโท)พระอริยสงฆ์รูปหนึ่งของภาคอีสาน
ปัจจุบันมีภิกษุชาวไทยและต่างชาติมาศึกษา และ ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น