เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

วัดพระเหลาเทพนิมิต

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 677

วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดพระเหลาเทพนิมิต อยู่ที่บ้านพนา ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ชาวบ้านอพยพลี้ภัยสงครามมาจากนคร เวียงจันทน์ (ลาว) ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๓ ภายในวัดมีสิ่งสำคัญ คือ  สิม (โบสถ์) และ พระเหลาเทพนิมิต  
พระพุทธรูปที่งดงามจนได้รับสมญานามว่า พระพุทธชินราชแห่งอีสาน  
สันนิษฐานว่าทั้งสิม และพระพุทธรูป สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัด

แสดงความคิดเห็น