เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านคำพระ

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 748

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านคำพระ
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านคำพระ อยู่ที่ บ้านคำพระ  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านคำพระร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน 
สำนักงานเกษตรอำเภอ และอำเภอหัวตะพานเพื่อเป็นศูนย์ผลิตและจำหน่ายผ้าขิด
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขิด เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ หมอน กระเป๋า แฟ้มเอกสาร ย่าม ฯลฯ  
เปิดให้เยี่ยมชมการสาธิตทอผ้าและเลือกซื้อสินค้าได้เช่นเดียวกับศูนย์วิสาหกิจชุมชนทั่วไปในเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น