เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 760

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก อยู่ที่บ้านสร้างถ่อนอก 
ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรทำงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม
ได้รับพระราชทานทุนสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเปิดฝึกอบรมแก่ชาวบ้านที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันโครงการฯเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก
มีกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหม ฝึกอบรมและผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้น ผ้าไหมลายลูกแก้ว 
และดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม กลุ่มจักสาน ฝึกอบรมและผลิตเครื่องจักสานจากไม้ไผ่
เช่น ตะกร้า สุ่ม และ ของชำร่วย 

แสดงความคิดเห็น