เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 759

อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่
อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ เดิมเรียกว่า ดงเจ้าบ้านดอนปู่ตา หรือ ดอนเจ้าปู่  
อยู่ที่บ้านพนา  ตำบลพนา  อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
พื้นที่ประมาณ  ๒๖๐ ไร่ เป็นเนินเตี้ยๆปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ เดิมมีสัตว์ป่าโดยเฉพาะลิงจำนวนมาก ภายในอุทยานมีศาลปู่ตา เป็นศาลาทรงไทยจัตุรมุขมีรูปปูนปั้นเจ้าปู่พรานทีพรานทอง สูง ๑๘๐ เซนติเมตร สร้างขึ้นเป็นที่สถิตดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ศูนย์โมกขธรรม เป็นศาลาปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมสัมมนาด้านธรรมะของ อำเภอพนา 
นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมพระพุทธเจ้าปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา และปางปรินิพพาน ในช่วงงานบุญสงกรานต์ หรือบุญเดือนห้า (ประมาณเดือนเมษายน) และ บุญบั้งไฟ หรือบุญเดือนหก (ประมาณเดือน พฤษภาคม) ชาวบ้านพนาจะร่วมกันจัดงานนำบั้งไฟมาจุดถวายเจ้าปู่พรานทีพรานทอง 
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความกตัญญ

แสดงความคิดเห็น