เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

ปราสาทเมืองต่ำ

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 441

ปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทเมืองต่ำ อยู่ที่บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นโบราณสถานแบบขอมขนาดใหญ่บนที่ราบไม่ไกลจากเชิงเขาพนมรุ้ง สร้างขึ้นเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู อายุประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ ศิลปะขอมแบบคลัง และ บาปวน พบลวดลายปูนปั้นและลายสลัก บนหินทรายงดงาม การวางแผนผังได้สัดส่วนลงตัวจัดเป็นปราสาทขอมที่ทรงคุณค่าทางโบราณคดีและศิลปกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘  และบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ชื่อปราสาทเมืองต่ำ  
สันนิษฐานว่ามาจากที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าปราสาทพนมรุ้งโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำประกอบ 
ด้วยปราสาทก่อด้วยอิฐอยู่บนฐานศิลาแลง เดียวกัน  ๕ องค์ เรียงเป็น ๒ แถว ในแนว ทิศเหนือ - ใต้ แถวหน้า ๓ องค์ แถวหลัง ๒ องค์ ทั้งหมดมีประตูเข้า - ออกด้านเดียวคือด้านตะวันออกที่เหลือเป็นประตูหลอก

แสดงความคิดเห็น