ปราสาทหนองหงส์

ปราสาทหนองหงส์
ปราสาทหนองหงส์ อยู่ที่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
เป็นโบราณสถานศิลปะขอมแบบบาปวน สร้างขึ้นเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ชื่อปราสาท มาจาก สระหนองหงส์ หรือ สระหางหงส์ ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศเหนือ ๑๐๐ เมตร  
กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘
ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานพื้นที่ ๗ ไร่ ๖๓ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๖
ผู้ชม: 490

แสดงความคิดเห็น