เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

วัดเขาพระอังคาร

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 912

วัดเขาพระอังคาร
วัดเขาพระอังคาร อยู่ที่บ้านเจริญสุข 
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่สวยงามและใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์
เขาอังคาร หรือ ภูพระอังคาร เดิมชาวบ้านใช้เป็นสถานที่เผาศพ อันเป็นที่มาของชื่อภูเขา  
บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระอังคาร ภายในวัดมีอุโบสถซึ่งรวมศิลปะและสถาปัตยกรรมประยุกต์
หลายรูปแบบผสมผสานกันดูสวยงามแปลกตารูปทรงโดยรวมคล้ายปรางค์สามยอดศิลปะขอม  
แต่ยอดเป็นทรงระฆัง แต่ละองค์ตั้งอยู่บนฐานซ้อนชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอม และ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานเรียงรายรอบผนังอุโบสถ

แสดงความคิดเห็น