ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ มีนิทรรศการเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  
โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์และอีสานใต้ 
นอกอาคารประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับในอาคาร ๒ ชั้น จัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับอีสานใต้
ผู้ชม: 772

แสดงความคิดเห็น