เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 1,058

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ มีนิทรรศการเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  
โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์และอีสานใต้ 
นอกอาคารประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับในอาคาร ๒ ชั้น จัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับอีสานใต้

แสดงความคิดเห็น