เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

อนุสาวรีย์เราสู้

17 พ.ย. 2558 ผู้ชม: 1,099

อนุสาวรีย์เราสู้
อนุสาวรีย์เราสู้ อยู่ริมทางหลวงในเขต ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  
ชาวบุรีรัมย์ร่วมสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของประชาชน ตำรวจ และทหารที่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับผู้มีความเห็นแตกต่างทางการเมือง ซึ่งขัดขวางการก่อสร้างทางสายละหานทรายตาพระยา ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๒ กรม ทางหลวงได้ก่อสร้างทางลาดยางระยะทาง ๕๗ กิโลเมตร จากหลักกิโลเมตรที่ ๒๖ ในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านท้องที่อำเภอโนนดินแดงไปบรรจบกับ ทางสายตาพระยาตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๑๘ ในเขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วมีจุดประสงค์เพื่อสกัดกั้นการทำงาน  ของผู้มีความเห็นแตกต่างทางการเมือง ถือเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการเมืองการปกครอง และความมั่นคงของชาติตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ระหว่างการก่อสร้างผู้มีความเห็นแตกต่างทางการเมืองได้พยายามขัดขวางเกิดการต่อสู้บนถนนสายนี้ มีผู้เสียชีวิต ๑๔๑ ราย บาดเจ็บ ทุพพลภาพ ๒๒๒ คน

แสดงความคิดเห็น