เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง

16 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 524

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
ใบเสมาบ้านกุดโง้ง เป็นแผ่นหินเครื่องหมายบอกเขตอุโบสถ เก็บรวบรวม
ไว้ที่โรงเรียนวัดกุดโง้ง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เสมา เป็นเครื่องหมายแสดงเขตอุโบสถ อาจเป็นภูเขา หิน ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก 
ถนน แม่น้ำ หรือแหล่งน้ำ 
ส่วนใบเสมา หรือ ใบสีมา เป็นแผ่นหินสลักรูปทรงคล้ายใบไม้ ใช้ปักเพื่อแสดงเขตอุโบสถเช่นกัน
เสมาที่พบในจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในช่วงสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งแพร่หลายเข้ามายังภูมิภาคนี้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ ลักษณะเด่นคือเป็นแผ่นหินทรายขนาดใหญ่ ยอดแหลมแต่ปลายมน 
มีทั้งแผ่นหินเรียบและสลักเป็นรูปเคารพหรือภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดก 
การสร้างเสมาสลักรูปถือเป็นพัฒนาการเชิงวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องมาจาก วัฒนธรรมหินตั้ง 
ในสังคมโบราณแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนิยมใช้แผ่นหินปักตั้งลงบนดิน 
เพื่อระบุพื้นที่สงวนหรือเขตศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ต่อมาเมื่อมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
มีการปักแผ่นหินลงบนดินดังเดิม แต่เพิ่มการสลักภาพเล่าเรื่อง 
เช่น ทศชาติชาดกและวรรณกรรมทางศาสนา จึงนับเป็นวิธีสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น