เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

พระพุทธรูปใหญ่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี (วัดคอนสวรรค์)

16 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 1,220

พระพุทธรูปใหญ่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี (วัดคอนสวรรค์)
พระพุทธรูปใหญ่ (วัดคอนสวรรค์) หรือ หลวงพ่อใหญ่ 
ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลังเล็กสีขาววัดคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะทวารวดี 
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ ซึ่งได้รับอิทธิพลรูปแบบจากศิลปะขอม 
หลวงพ่อใหญ่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคอนสวรรค์พระพุทธรูปใหญ่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี
(วัดคอนสวรรค์) ปางแสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) พระหัตถ์ขวายกขึ้น พระหัตถ์ซ้ายแนบพระวรกาย 
ครองจีวรห่มคลุม ขนาดวัดรอบองค์พระ ๖๐ นิ้ว สูงจากฐาน ๑๒๔ นิ้ว
พระเศียรทรงกรวย ผิวเรียบ ไม่มีขมวด พระเกศา พระพักตร์ค่อนข้างกลมคล้ายรูปไข่ 
พระขนงยาวต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรหลุบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระกรรณยาว
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ขุนบัญชาคดี อดีตนายอำเภอคอนสวรรค์ 
ได้ร่วมกับชาวบ้านอัญเชิญ หลวงพ่อใหญ่ จากเนินหลวงพ่อใหญ่ในเขตบ้านคอนสวรรค์ 
มาประดิษฐานที่วัดคอนสวรรค์ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น