เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

แหล่งทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 1,382

แหล่งทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา
แหล่งทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา อยู่ที่ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
เป็นแหล่งทอผ้าพื้นบ้านฝีมือดี มีเทคนิคการทอที่หลากหลายและสลับซับซ้อน 
เช่น การทอยกเส้นหลัก (เส้นเครือ) ด้วยไม้แบนปลายเรียวมน (ไม้เก็บขิด) 
แล้วสอดเส้นสาน (เส้นทอ)ไปตามร่องไม้ที่ยกไว้ สร้างลวดลายและสีสันโดดเด่นไม่เหมือนใคร
การทอผ้าขิด ประกอบด้วยลายพื้นฐาน ๓ - ๔ ลักษณะ ได้แก่ ลายจุด ลายเส้นตรงลายสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ลายพื้นฐานเหล่านี้สามารถแตกลาย เช่น ลายหน่วย ลายดอก ลายขอ หรือขิดขอ ลายกาบ 
และ ลายผสมผสานระหว่างลวดลายต่างๆ ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น