เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

ผาเกิ้ง

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 652

ผาเกิ้ง
ผาเกิ้ง หรือ ช่องบุญกว้าง อยู่ที่ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างแนวเทือกเขาภูแลนคา เป็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปจันทร์เสี้ยวยื่นออกไปในอากาศ
ประมาณ ๑๐ เมตร สูง ๑๕ เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์เมื่อมองไปทางทิศเหนือจะเห็น
อำเภอหนองบัวแดง และเทือกเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ในอดีต ผาเกิ้งเคยเป็น พื้นที่สีแดงหมายถึงพื้นที่ปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งใช้แนวสันเขาพังเหยด้านตะวันตกจากเหนือจดใต้เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญ

แสดงความคิดเห็น