มอหินขาว

มอหินขาว
มอหินขาว อยู่ที่ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ เป็นพื้นที่เตรียมผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าต้นน้ำลำธาร รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

ผู้ชม: 345

แสดงความคิดเห็น