เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

น้ำตกไทรทอง

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 633

น้ำตกไทรทอง
น้ำตกไทรทอง อยู่ที่ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นน้ำตกสูงประมาณ ๕เมตร 
แต่บริเวณด้านหน้าเป็นลานหินกว้างถึง ๘๐ เมตร น้ำไหลแผ่ขยายเต็มลานหิน
ซึ่งลาดเอียงเล็กน้อย เป็นทางยาวประมาณ๑๕๐ เมตร 
ก่อนจะตกลงในแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เรียกว่า วังไทร
เหนือน้ำตกไทรทองขึ้นไป เป็นแอ่งน้ำชื่อ วังเงือก แอ่งน้ำทั้งสองรองรับน้ำป่า
ที่ไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วจากเทือกเขาพังเหยในฤดูน้ำหลาก ไม่ให้น้ำไหลลงสู่เบื้องล่างเร็วนัก 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวคือฤดูฝน (เดือนมิถุนายน - กันยายน)

แสดงความคิดเห็น