เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

พุทธสถานภูปอ

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 1,052

พุทธสถานภูปอ
พุทธสถานภูปอ หรือวัดอินทร์ประทานพร
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์สลักบนหน้าผา ๒ องค์
อยู่ที่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีงานสมโภชในช่วงเดือนเมษายน และประเพณีสรงน้ำวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี
พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ (ทอดองค์นอนอย่างราชสีห์) องค์แรกประดิษฐานอยู่ใกล้เชิงเขา
ทางขึ้น เป็นภาพสลักนูนต่ำ ยาว ๓.๓๐ เมตร กว้าง ๑.๒๗ เมตร ทอดพระองค์ตะแคงขวา 
พระหัตถ์และพระกรขวารองรับพระเศียรซึ่งหันไปทางทิศเหนือพระพักตร์เหลี่ยมแป้น ขมวดพระเกศาใหญ่พระอุษณีษะ (ส่วนที่นูนขึ้นกลางศีรษะ)แหลมเป็นทรงกรวย พระกรซ้ายวางทอดแนบพระองค์พระบาทซ้ายซ้อนทับพระบาทขวา ครองผ้าเฉียงแนบพระองค์ ศิลปะทวารวดีสกุลช่างอีสานสันนิษฐานว่าประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔
พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์องค์ที่สองเป็นภาพสลักนูนต่ำ และมีการสลักหินเป็นแท่นรองรับองค์พระ ประดิษฐานอยู่บนภูปอ ยาว ๕.๒๐ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร องค์พระสลักเป็นเส้นโค้งเว้าเน้นสัดส่วนมองดูลอยเด่นราวกับไม่ได้ติดอยู่กับผนังหิน ทอดพระองค์ตะแคงขวา พระเศียรหันไปทางทิศเหนือพระพักตร์รูปไข่ พระขนงเป็นเส้นโค้งเรียวยาวรับกับพระเนตรและพระนาสิก
สันนิษฐานว่าสร้างหลังพระพุทธไสยาสน์องค์แรกหลายศตวรรษ คือประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ตรงกับสมัยสุโขทัย พุทธสถานภูปอ เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นจะเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ มีบันไดไปถึงยอดเขาซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม

แสดงความคิดเห็น