เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

พุทธสถานภูสิงห์

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 587

พุทธสถานภูสิงห์
พุทธสถานภูสิงห์ หรือวัดพุทธาวาสภูสิงห์ อยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโลซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์
พระพรหมภูมิปาโล เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตัก ๑๐.๕๐ เมตร
ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนยอดภูสิงห์จัดเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่ง
ในภาคอีสานสร้างขึ้นในสมัยผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุรี พรหมลักขโณ (พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๓)
นายช่างมาจากบ้านสีฐาน อำเภอกมลาไสยสืบทอดศิลปะล้านช้าง (ลาว) 
แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ มีศูนย์การศึกษานอกระบบ 
เน้นศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่สาธยา
พระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องกันหลายปี

แสดงความคิดเห็น