เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

เมืองฟ้าแดดสงยาง

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 523

เมืองฟ้าแดดสงยาง
เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองในอดีต 
อยู่ที่ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เมืองฟ้าแดดสงยางเจริญรุ่งเรืองช่วงสมัยวัฒนธรรมทวารวดี 
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ มีการพบซากสถูปเจดีย์ ๑๔ แห่ง 
ทั้งเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยม และทรงกลมซากโบราณสถานอื่นอีก ๔ แห่ง 
ใบเสมาหินทรายซึ่งบางส่วนเก็บรักษาไว้ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น พระพิมพ์ดินเผาที่มีพุทธลักษณะงดงาม 
เป็นต้น เจดีย์ที่มีสภาพสมบูรณ์ คือพระธาตุยาคู อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฟ้าแดดสงยาง

แสดงความคิดเห็น