วนอุทยานภูแฝก

วนอุทยานภูแฝก
วนอุทยานภูแฝก อยู่ในพื้นที่บ้านน้ำคำ
ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเป็นส่วนหนึ่งของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา
ภูมิประเทศ พื้นที่ ๖.๕ ตารางกิโลเมตร (๔,๐๖๒.๕๐ ไร่) เป็นภูเขาสูงสลับกับเนินเขาสูง
จากระดับทะเลปานกลาง ๒๐๐ - ๔๗๕ เมตร มีแหล่งน้ำซับขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นน้ำแร่มีน้ำตลอดปี ป่าภูแฝกเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
ผู้ชม: 513

แสดงความคิดเห็น