เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

น้ำตกตาดทอง

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 757

น้ำตกตาดทอง
น้ำตกตาดทอง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ติดทางหลวง 
ช่วงฤดูฝนน้ำมาก ผู้คนนิยมมาเที่ยวกันโดยเฉพาะวันหยุด เดือน ก.พ.-พ.ค. 
มีน้ำน้อยหรืออาจไม่มีเลยที่ตั้งและการเดินทาง บ้านโพนสว่าง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง 

แสดงความคิดเห็น