เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

วนอุทยานภูพระ

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 1,448

วนอุทยานภูพระ
วนอุทยานภูพระ อยู่ในพื้นที่ตำบล
ท่าคันโท ตำบลยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล กรมป่าไม้ประกาศเป็นวนอุทยาน
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ชื่อวนอุทยานมาจากพระพุทธรูปจำนวนมากที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำพระ

แสดงความคิดเห็น