กู่มหาธาตุ

กู่มหาธาตุ
กู่มหาธาตุ หรือชื่ออื่นๆ ได้แก่ กู่บ้านเขวาปรางค์กู่บ้านเขวา กู่คูมหาธาตุ และคูมหาธาตุ
อยู่ที่บ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นโบราณสถานในสมัยวัฒนธรรมขอม ประเภทอโรคยศาล 
(ศาสนสถานซึ่งมีหน้าที่เป็นสถานพยาบาล) ก่อสร้างด้วยศิลาแลง 
สันนิษฐานว่าสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘
ผู้ชม: 596

แสดงความคิดเห็น