เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

กู่มหาธาตุ

18 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 837

กู่มหาธาตุ
กู่มหาธาตุ หรือชื่ออื่นๆ ได้แก่ กู่บ้านเขวาปรางค์กู่บ้านเขวา กู่คูมหาธาตุ และคูมหาธาตุ
อยู่ที่บ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นโบราณสถานในสมัยวัฒนธรรมขอม ประเภทอโรคยศาล 
(ศาสนสถานซึ่งมีหน้าที่เป็นสถานพยาบาล) ก่อสร้างด้วยศิลาแลง 
สันนิษฐานว่าสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘

แสดงความคิดเห็น