เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียเหนือ วัดมหาชัย

21 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 965

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียเหนือ วัดมหาชัย
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย 
อยู่ในบริเวณวัดมหาชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ก่อตั้งโดยพระอริยานุวัตรเขมจารี (พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๕๓๕) 
เริ่มรวบรวมโบราณวัตถุมาเก็บรักษาไว้ที่วัดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๗
พระอริยานุวัตร เขมจารีเจ้าอาวาสวัดมหาชัยในขณะนั้น พบเห็นชาวต่างชาติมารับซื้อโบราณวัตถุจากชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนมากจึงตระเวนเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและของเก่าแก่จากหมู่บ้าน วัด โบราณสถาน และแหล่งซื้อขายของเก่ามารวบรวมไว้ที่วัด จากนั้นได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชื่อว่า ศูนย์อนุรักษ์โบราณคดี พ.ศ. ๒๕๑๓ รวบรวมหนังสือใบลานตามวัดและสถานที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงเรียกชื่อใหม่ว่า ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น