หมู่บ้านทอเสื่อ กก บ้านแพง

หมู่บ้านทอเสื่อ กก บ้านแพง
หมู่บ้านทอเสื่อกก บ้านแพง อยู่ริมบึงแพง
ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นหมู่บ้านที่สืบทอดภูมิปัญญาการตำสาด (การทอเสื่อ) มานานหลายยุคสมัย
สาเหตุที่ชื่อบ้านแพงเพราะมีต้นแพง (Jussiaearepens Linn.) ขึ้นอยู่จำนวนมาก
ชาวบ้านแพงต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนาหลังฤดูทำนาจึงนำต้นกก มาจักสานเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือนำไปแลกสินค้าจากชุมชนอื่น ต่อมาชาวบ้านแพงจึงพัฒนาเป็นอาชีพทอเสื่อขายจนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้
ผู้ชม: 1,219

แสดงความคิดเห็น