เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

หมู่บ้านปั้นหม้อ

21 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 1,343

หมู่บ้านปั้นหม้อ
หมู่บ้านปั้นหม้อ อยู่ที่บ้านหม้อ 
ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอพิมายบัวใหญ่ โนนสูง และอำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา เดิมประกอบอาชีพเร่ขายสินค้า เช่น ผ้าไหม ถ้วยชาม และเครื่องปั้นดินเผา
ได้เดินทางมาค้าขายบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม 
พบว่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมหาสารคามมีหนองน้ำและดินดิบมากมายเหมาะแก่
การทำเครื่องปั้นดินเผา จึงตั้งรกรากบริเวณบ้านหม้อในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น