หมู่บ้านปั้นหม้อ

หมู่บ้านปั้นหม้อ
หมู่บ้านปั้นหม้อ อยู่ที่บ้านหม้อ 
ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอพิมายบัวใหญ่ โนนสูง และอำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา เดิมประกอบอาชีพเร่ขายสินค้า เช่น ผ้าไหม ถ้วยชาม และเครื่องปั้นดินเผา
ได้เดินทางมาค้าขายบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม 
พบว่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมหาสารคามมีหนองน้ำและดินดิบมากมายเหมาะแก่
การทำเครื่องปั้นดินเผา จึงตั้งรกรากบริเวณบ้านหม้อในปัจจุบัน
ผู้ชม: 778

แสดงความคิดเห็น