เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง

21 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 1,042

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
อยู่ที่หมู่ ๗ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมมีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนมีอาชีพทอผ้า
เริ่มรวมตัวกันเป็น หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ และมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนา 
ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก จนเป็นที่รู้จัก และกลายเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด 
นอกจากผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ยังมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของหมู่บ้าน เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าพันคอ
ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ กางเกงขาก๊วย หมอนขิด กระเป๋า ย่าม ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น