เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

แก่งกะเบา

14 ส.ค. 2557 ผู้ชม: 1,093

แก่งกะเบา
แก่งกะเบา อยู่บริเวณถนนมุกดาหาร ธาตุพนม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร เป็นแก่งหินทอดตัวยาวขวางลำน้ำโขง เมื่อลำน้ำโขงไหลมากระทบกับแก่งหินและเกิดการกัดเซาะทำให้เกิดเกาะแก่งหินรูปร่างสวยงาม บางที่มีลักษณะเป็นหลุมลึก บางที่มีลักษณะเหมือนโพรงใต้น้ำ เมื่อถึงฤดูแล้ง สามารถมองเห็นเกาะแก่งกลางน้ำและหาดทรายสวยกว่าฤดูอื่นในอดีตบริเวณแก่งกะเบามีต้นกระเบา(Hydnocarpus anthelminthicus Pierreex Laness.) ขึ้นหนาแน่นจนเป็นที่มาของชื่อแก่งกะเบา กลางลำน้ำโขงบริเวณแก่งกะเบามีเสาคอนกรีตซึ่ง เป็น เสาที่ทางฝรั่งเศสทำไว้เพื่อบอกทิศทางแก่เรือกลไฟขนส่งสินค้าเนื่องจากลำน้ำโขงบริเวณแก่งกะเบาเป็นแก่งหินทรายที่มีลักษณะเป็นเกาะแก่งมากจึงต้องระเบิดหินเพื่อเปิดเป็นทางให้เรือกลไฟแล่นได้สะดวกแต่ก็ยังไม่ปลอดภัย ต้องหล่อเสาคอนกรีตขึ้นกลางลำน้ำโขงโดยมีการทาสีเป็นสัญลักษณ์ไว้แต่ในปัจจุบันสีที่ทาไว้เลือนหายจนไม่มีเค้าเดิมว่าใช้สีอะไรในการบอกสัญญาณสันนิษฐานว่าอาจแบ่งเป็นสีดำกับสีแดง โดยที่เสาทาสีดำบอกว่าทางซ้ายของเสามีเกาะแก่งทางขวาเป็นร่องน้ำที่ทำไว้ให้หันเรือไปทางขวา ส่วนสีแดงก็คือ
ทางซ้ายเป็นร่องน้ำขวาคือเกาะแก่งควรที่จะเลี่ยงไปทางด้านซ้ายของเสาเพื่อความปลอดภัยบริเวณริมแก่งกะเบามีร้านหมูหันซึ่งผู้มาเยี่ยมแก่งกะเบาต้องแวะชิม สถานที่สำคัญและน่าสนใจบริเวณใกล้เคียงคือสักการสถาน พระมารดาแห่งมรณสักขีประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น