อีสานอินเทรนด์ (หัวใจอีสาน)

หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

14 ส.ค. 2557 ผู้ชม: 668

หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อยู่บริเวณถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ห่างจากอำเภอเมืองมุกดาหาร ๒ กิโลเมตร ลักษณะเป็นหอคอยสูง ๖๕ เมตรสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงครองสิริราช-สมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ พื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ส่วนฐาน เป็นอาคาร ๒ ชั้น ทรง ๙เหลี่ยม จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหาร
ส่วนแกน ชั้น ๓ - ๕ สูง ๕๐ เมตร เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติเมืองมุกดาหารวัตถุโบราณล้ำค่าของแผ่นดิน ภาพถ่ายเก่าตลอดจนเครื่องแต่งกายชาวไทยมุกดาหารทั้ง ๘ กลุ่ม
หอชมวิวและโดม ชั้น ๖ - ๗ สูง ๑๕ เมตรบริเวณชั้น ๖ เป็นหอชมวิว สามารถชมทิวทัศน์ได้รอบตัวเมือง ลำน้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขด (สุวรรณเขต) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ชั้น ๗ มีลักษณะกลมประดับกระจกคล้ายลูกแก้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐ เมตร ประดิษฐาน พระพุทธรูปนวมิ่งมงคลมุกดาหาร เป็นพระพุทธรูปเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ ปางมารวิชัยหน้าตัก ๕๐ เซนติเมตร และ พระพุทธรูปประจำวันเกิด

แสดงความคิดเห็น