เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

วัดพุทโธธัมมธโร

14 ส.ค. 2557 ผู้ชม: 1,150

วัดพุทโธธัมมธโร
วัดพุทโธธัมมธโร (ภูดานแต้) อยู่บริเวณถนนชยางกูร บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารห่างจากตัวอำเภอนิคมคำสร้อยประมาณ ๔กิโลเมตร เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ซึ่งชาวบ้านช่วยกันสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบจุดน่าสนใจภายในวัด ได้แก่ 
หลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปขนาดใหญ่มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านหลัง และจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรียญวัดพุทโธธัมมธโร เดิมเป็นที่พักสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตเพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม เป็นที่วิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา พ.ศ. ๒๕๑๑พระอาจารย์สมพงษ์ ขนฺติโก ธุดงค์ผ่านเห็นเป็นบริเวณที่เหมาะแก่การปฏิบัติกรรม-ฐาน และต้องการตอบแทนคุณครูบาอาจารย์
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) จึงสร้างวัดพุทโธธัมมธโรและออกเผยแผ่ธรรมะบริเวณอำเภอนิคมคำสร้อยหลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ ปางปฐมเทศนาหรือปางธรรมจักร ศิลปะรัตนโกสินทร์ประยุกต์กับศิลปะช่างพื้นเมืองอีสาน ประดิษฐานบนหลังคาอุโบสถ ออกแบบโดยพระอาจารย์ลี
ธมฺมธโร พระเทพสุทธิโมลี หรือ พระอาจารย์สมพงษ์ ขนฺติโก ลูกศิษย์พระอาจารย์ลีบริเวณด้านหน้าหลวงพ่อธรรมจักร มีรูปปั้นพระอรหันต์ปัญจวัคคีย์ก่ออิฐถือปูนหันหน้าเข้าหาหลวงพ่อธรรมจักร ด้านหลังหลวงพ่อธรรมจักร เป็นธรรมจักรขนาดใหญ่สูงจรดยอดพระเมาลี องค์หลวงพ่อแฝงด้วยปริศนาธรรมให้ขบคิด
ศาลาการเปรียญ (สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกระทั่งพ.ศ. ๒๕๓๗ เกิดอัคคีภัย และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ เป็นศาลาขนาดใหญ่เสาคอนกรีตเป็นเสากลมลงรักปิดทอง ติดลายกนกนูนจำนวน ๑๔ ต้น บริเวณผนังภายในศาลาด้านตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานและพระสาวก ผนังด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศใต้มีจิตรกรรมฝาผนังแบ่งเป็นช่วง เริ่มจากฝาผนังด้านทิศเหนือไปตามลำดับ แต่ละภาพวาดด้วยสีน้ำมันเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติ

แสดงความคิดเห็น