Register Forget Password
แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บนที่ราบสูงโคราช  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร 
มีพื้นที่ 20,493.964  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  12,808,728  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี

แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ ได้แก่

1. อำเภอเมืองนครราชสีมา
2. ปากช่อง
3. สีคิ้ว
4. สูงเนิน
5. ขามทะเลสอ
6. บางขุนทด
7. โนนไทย
8. โนนสูง
9. ขามสะแกแสง
10. พิมาย
11. คงโนนแดง
12. ประทาย
13. ชุมพวง
14. บัวใหญ่
15. แก้งสนามนาง
16. บ้านเหลื่อม
17. จักราช
18. ห้วยแถลง
19. ปักธงชัย
20. โชคชัย
21. ครบุรี
22. เสิงสาง
23. หนองบุนมาก
24. เฉลิมพระเกียรติ
25. เมืองยาง
26. เทพารักษ์
27. ลำทะเมนชัย
28. พระทองคำ
29. บัวลาย
30. สีดาคำขวัญ

เมืองหญิงกล้า   ผ้าไหมดี    หมี่โคราช    ปราสาทหิน    ดินด่านเกวียน

ความเป็นมา

จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทยเดิมตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอสูงเนินเรียกว่า“เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช กับ เมืองเสมา ทั้งสองเมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2199-2231 โปรดให้สร้างเมืองโดยเอาชื่อเมืองเสมากับเมืองโคราฆะปุระมาผูกเป็นชื่อใหม่เรียกว่า “ เมืองนครราชสีมา ” แต่คนทั่วไป เรียกว่า เมืองโคราช สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้สำเร็จราชการเมืองมียศเป็นเจ้าพระยา เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปิ่น ณ ราชสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อการกบฏ ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา และกวาดต้อนพลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย)ผู้รักษาเมือง และชาวบ้านถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตอำเภอพิมาย ได้หยุดพักกลางทาง พอสบโอกาสคุณหญิงโมจึงจัดกองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่ายไป จากวีรกรรมครั้งนั้น รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น “ท้าวสุรนารี ”ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้า ฯให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ. 2434 ร.ศ. 110 ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจของภาคอีสาน