Register Forget Password
แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรินทร์ ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด

ขอบคุณข้อมูลจากรายการ "ฟ้าต่างสี" สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ค่ะ

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 457 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ คือ

1.อำเภอเมืองสุรินทร์

2.ชุมพลบุรี

3.ท่าตูม

4.จอมพระ

5.ปราสาท

6.กาบเชิง

7.รัตนบุรี

8.สนม

9.ศีขรภูมิ

10.สังขะ

11.สำโรงทาบ

12.บัวเชด

13.ลำดวน

14.ศรีณรงค์

15.พนมดงรัก

16.เขวาสินรินทร์

17.โนนนารายณ์

คำขวัญ

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่   ผ้าไหมงาม    ประคำสวย   ร่ำรวยปราสาท

ผักกาดหวาน    ข้าวสารหอม    งามพร้อมวัฒนธรรม

ความเป็นมา

สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่า อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ตลอดจนคำบอกเล่าของผู้สูงอายุที่เล่าต่อ ๆ กันมา โดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ในสมัยที่ขอมมีอำนาจอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง เมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน กระทั่งปี พ.ศ. 2306 จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทร์ภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำแพงค่ายคูล้อมรอบ 2 ชั้น มีน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดีได้กระทำความดีความชอบเป็นที่โปรดปราน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็น “เมืองประทายสมันต์”และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทร์ภักดี เป็นพระสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองประทายสมันต์” เป็น “เมืองสุรินทร์” ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองสุรินทร์