Register Forget Password
แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศรีสะเกษ ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด

ขอบคุณข้อมูลจากรายการ "ฟ้าต่างสี" สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ค่ะ

จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 8,839 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 22 อำเภอ  
อาณาเขต   ทิศเหนือ 		ติดต่อกับจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด
	       ทิศใต้		ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวกั้นเขตแดน
	       ทิศตะวันตก		ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
	       ทิศตะวันออก		ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ	
1.พยุห์		
2.อุทุมพรพิสัย	
3.กันทรารมย์	
4.ยางชุมน้อย	
5.วังหิน		
6.ศรีรัตนะ		
7.ห้วยทับทัน		
8.ราษีไศล		
9.เมืองจันทร์	
10.บึงบูรพ์		
11.ไพรบึง		
12.น้ำเกลี้ยง		
13.ขุขันธ์		
14.โนนคูณ		
15.ขุนหาญ	
16.ปรางค์กู่		
17.กันทรลักษ์		
18.ภูสิงห์		
19.เบญจลักษ์	
20.โพธิ์ศรีสุวรรณ	
21ศิลาลาด	
22.เมือง 	
คำขวัญ

แดนปราสาทขอม    หอมกระเทียมดี      มีสวนสมเด็จ    เขตดงลำดวน    

หลากล้วนวัฒนธรรม     เลิศล้ำสามัคคี

ความเป็นมา

ศรีสะเกษ เคยเป็นชุมชนที่มีอารยะธรรมรุ่งเรือง นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ลาว เขมร กวย และเยอ อพยพมาอาศัยในบริเวณนี้ เดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน ในปัจจุบันได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษ