Register Forget Password
แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด

ขอนแก่นไม่เพียงจะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน เพราะเหตุผลทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท หมู่บ้านที่เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาของชาวบ้าน ในการผูกทอเส้นไหมให้เป็นลายผ้าที่งามวิจิตรด้วยวิธีโบราณ โดยการนำเส้นไหมมามัดย้อมสีต่าง ๆ แล้วนำไปทอผ้า จนได้รับรางวัลมากมาย นอกจากนั้นขอนแก่นยังได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสู่อินโดจีน บนพื้นที่ 10,885,991 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิ


ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ

1.บ้านแฮด 18 กิโลเมตร

2.บ้านฝาง 22 กิโลเมตร

3.พระยืน 30 กิโลเมตร

4.ซำสูง 39 กิโลเมตร

5.น้ำพอง 43 กิโลเมตร

6.บ้านไผ่ 44 กิโลเมตร

7.หนองเรือ 45 กิโลเมตร

8.เขาสวนกวาง 49 กิโลเมตร

9.อุบลรัตน์ 50 กิโลเมตร

10.ชนบท 55 กิโลเมตร

11.มัญจาคีรี 58 กิโลเมตร

12.โนนศิลา 58 กิโลเมตร

13.กระนวน 66 กิโลเมตร

14.ภูเวียง 68 กิโลเมตร

15.เวียงเก่า 70 กิโลเมตร

16.แวงใหญ่ 72 กิโลเมตร

17.พล 74 กิโลเมตร

18.โคกโพธิ์ไชย 75 กิโลเมตร

19.เปือยน้อย 80 กิโลเมตร

20.หนองนาคำ 81 กิโลเมตร

21.ชุมแพ 82 กิโลเมตร

22.แวงน้อย 96 กิโลเมตร

23.หนองสองห้อง 96 กิโลเมตร

24.ภูผาม่าน 109 กิโลเมตร

25.สีชมพู 114 กิโลเมตร

คำขวัญ

พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่

ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก

ความเป็นมา

จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่ประวัติของดินแดนบนที่ราบสูงแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยะธรรม จากหลักฐานการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยอารยธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งที่พบที่นี่ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานต่าง ๆ จึงล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้ทราบความเป็นมาของคนไทยและชาติไทย