5 จุดเช็คอินห้ามพลาด เมื่อมาเยือนถิ่นอีสาน จ.มุกดาหาร

พาเที่ยวมุกดาหาร จังหวัดชายแดนภาคอีสานของไทย เปรียบเสมือนเป็นประตู่สู่กลุ่มประเทศอินโดจีน ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ และวิถีชีวิตผู้คนที่น่าสนใจและนี่คือ 5 จุดเช็คอินห้ามพลาด เมื่อมาเยือนจ.มุกดาหาร

1.จุดชมวิวภูมโนรมย์

จุดชมวิวสวยๆ ของเมืองมุกดาหารที่พลาดไม่ได้ ซึ่งจากจุดชมวิวสามารถมองเห็นแม่น้ำโขง เมืองมุกดาหารและแขวงสะหวัดนเขตอันสวยงามอีกด้วย ด้านบนภูมโนรมย์เป็นที่ตั้งของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุภูมโนรมย์ทรง 8 เหลี่ยม  ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปอังคารเพ็ญพระพุทธรูปขนาดเล็กที่เก่าแก่ไว้ให้สักการะอีกด้วย

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

2.ตลาดสินค้าอินโดจีน

ตลาดขายสินค้าอุปโภคและบริโภคนานาชนิดในราคาที่ไม่แพง ทั้งจากกลุ่มประเทศสังคมนิยมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม จีน รัสเซีย เชคโกฯ และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ฝรั่งเศส สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องเซรามิก ชุดรับแขกที่ทำด้วย มุก เครื่องเงิน เครื่องหนัง เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองและสินค้าอุปโภค บริโภคนานาชนิด

ที่อยู่ : อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสำราญชายโขง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

3.วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

เป็นวัดที่ร่มรื่นด้วยป่าเบญจพรรณ ผู้มาบุกเบิกครั้งแรกคือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในปี พ.ศ.2498 ลักษณะเด่นของวัดคือ ภายในมีเจดีย์บู่ทอง ประดิษฐานพระบรมมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระธาตุของบรรดาสาวก บริเวณโดยรอบวัดมีความสงบร่มรื่น โอบล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่

ที่อยู่ : ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

4.หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร สำหรับสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหอคอยรูปทรงกระบอก มีทั้งหมด 7 ชั้น ภายในมีห้องจัด แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองมุกดาหาร วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองของชนสองฝั่งโขง ชั้นบนสุด(ชั้น7) เป็นหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปนวมิ่งมงคลมุกดาหารและสามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม

 

ที่อยู่: ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

5.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

อีกหนึ่งสถานที่ที่ควรไปเยือนสักครั้ง ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทราย ประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูกติดต่อกันเหมือนลูกคลื่น และเป็นส่วนปลายสุดของเทือกเขาภูพาน มีป่าเต็งรังบริเวณลานหินหรือภูเขาหิน และในฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด ป่าเบญจพรรณบริเวณหุบเขา มีปรากฏการณ์และธรรมชาติที่สวยงาม หินมีลักษณะหรือรูปทรงแปลกๆ ถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตกและน้ำซับตลอดปี

ที่อยู่ : ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

เปิดทำการ : 08.30 – 16.30 น.