ชุมชนคริสต์อีสาน บ้านท่าแร่ สกลนคร

ชุมชนเล็กๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งโดดเด่นเพราะเป็นชุมชนชาวคริสต์ นิกายคาทอลิค ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เริ่มต้นจากชาวเวียดนามอพยพมาตั้งถิ่นฐานในสกลนคร ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานถึงปัจจุบันทายาทของพวกเรายังศรัทธาในพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถมาเยือนบ้านท่าแร่ได้ ที่นี่เป็นหมู่บ้านเงียบสงบ มีไฮไลท์ความสวยงามที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล รวมทั้งอาคารคลาสสิกเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมเวียดนาม ซึ่งถือเป็นจุดหมายของนักถ่ายภาพทั้งหลาย

ช่วงวันคริสมาสต์ ที่บ้านท่าแร่จะมีเทศกาลแห่ดาว แสดงเรื่องราวความเชื่อต่างๆ ตามประวัติและแนวทางของศาสนาคริสต์ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมนับหมื่นคนเลยทีเดียว

ที่ตั้ง : ริมหนองหาร ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร