ตามบทเพลงสาวเรณู พระธาตุเรณู นครพนม

“เรณูนครถิ่นนี้ช่างมีมนต์ขลัง ได้พบนวลนางดั่งเหมือนต้องมนต์แน่นิ่ง” เพลงหนาวลมที่เรณู ของศรคีรี ศรีประจวบ เมื่อกว่าห้าสิบปีก่อนทำให้คนไทยรู้จักอำเภอเรณูนคร และเพราะเพลงนี้ได้รับการนำมาร้องใหม่โดยนักร้องรุ่นหลังอยู่บ่อยๆ ชื่อเรณูนครจึงติดหูคอเพลงลูกทุ่งเสมอมา

เรณูนครเป็นอำเภอซึ่งโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมภูไท มีพระธาตุเรณูเป็นโบราณสถานสำคัญ พระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ภายในวัดธาตุเรณู ต้องสร้างถึงสองครั้งจึงสำเร็จ ครั้งแรกเสร็จในปี พ.ศ. 2461 แต่ยังไม่ทันฉลองสมโภชกลับถูกฟ้าผ่าพังทลายลง ต้องสร้างใหม่อีกครั้งจนเสร็จและฉลองสมโภชเมื่อปี พ.ศ. 2463 โดยจำลองแบบมาจากพระธาตุพนม (องค์เดิม) มีความสูง 35 เมตร เป็นพระธาตุประจำวันจันทร์

ภายในวัดพระธาตุเรณูยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ในวันสงการณ์จะมีการแห่องค์พระรอบตัวอำเภอให้ประชาชนสรงน้ำด้วย

ที่ตั้ง : วัดธาตุเรณู ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม