ลมหายใจในห้วงวิถี พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต บึงกาฬ

จากบ้านไม้หลังเก่าของครอบครัว คุณขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลลิสต์ชื่อดัง ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงดัดแปลงแต่ยังคงความเก่าแก่เพื่อรังสรรค์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต บอกเล่าเรื่องราวพื้นถิ่นของชาวอีสาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งเรื่องราวแห่งวีถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ

คุณขาบดึงทุกคนในชุมชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ ด้วยการบรรเลงศิลปะสะท้อนความเชื่อเรื่องราวพญานาค ผ่านภาพวาดร่วมสมัยตามผนังบ้านเรือนต่างๆ กลายเป็นเส้นทางเดินเที่ยวชวนให้ค้นหาว่าแต่ละภาพซุกซ่อนอยู่ที่ใดบ้าง

นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพงานศิลปะในหมู่บ้านได้เองตามความเหมาะสม สำหรับการชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะหรือทำกิจกรรมพิเศษสามารถติดต่อล่วงหน้า ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีบริการแพ็คเกจทัวร์ นำเที่ยว ทำกิจกรรมกับชุมชน พักโฮมสเตย์ อีกด้วย

ที่ตั้ง : บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
เวลาทำการ : เฉพาะเรือนพิพิธภัณฑ์ 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม : เรือนพิพิธภัณฑ์ชมฟรี กิจกรรมต่างๆ มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามโดยตรง
ติดต่อ : 0862297626 หรือ www.facebook.com/LifeCommunityMuseumBuengkan