หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

พระพุทธรูปองค์ใดสำคัญมากในจังหวัดไหนดูได้เมื่อถึงวันสงกรานต์ องค์ใดประชาชนพากันมาสรงน้ำ หรือมีขบวนแห่รอบเมือง องค์นั้นแหละถือเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด และที่หนองคาย ไม่มีพระองค์ใดที่ผู้คนศรัทธานับถือมากเท่ากับ หลวงพ่อพระใส แห่งวัดโพธิ์ชัย

หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ไม่ใหญ่มาก ความสูง 1.40 เมตร หน้าตักกว้าง 80 เซนติเมตร ไม่มีหลักฐานการสร้างแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นยุคอาณาจักรล้านช้าง และมีตำนานร่วมกับพระอีกสององค์คือ หลวงพ่อพระเสริม (ประดิษฐานที่วัดปทุมวนาราม กทม.) และหลวงพ่อพระสุก (เชื่อว่าจมอยู่ใต้แม่น้ำโขง)

หลวงพ่อพระใสประดิษฐานภายในอุโบสถวัดโพธิ์ชัย เมื่อถึงงานสงกรานต์จึงอัญเชิญองค์พระแห่รอบเมืองหนองคายเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำ ถือเป็นอีกเทศกาลที่สักครั้งในชีวิตควรมาเที่ยวชมให้เห็นกับตา

ที่ตั้ง : วัดโพธิ์ชัย ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย