แดนอัศจรรย์ แก่งหินงาม อุบลราชธานี

หนึ่งความอัศจรรย์ของแม่น้ำโขงในพื้นที่อุบลราชธานี แก่งหินงามมีลักษณะเป็นแก่งหินที่ช่วงฤดูฝนจะจมอยู่ใต้แม่น้ำ และจะปรากฏให้เห็นยามน้ำลดระดับตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม

ลักษณะของแก่งหินงามเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบเดียวกับสามพันโบก ทว่ามีความสวยงามแปลกตาไปคนละอย่างอันเนื่องมาจากลักษณะการไหลของกระแสน้ำและการกัดกร่อนของหินใต้แม่น้ำนั่นเอง

บนพื้นที่กว้างใหญ่เราสามารถเดินเที่ยวชมอย่างอิสระ หรือสามารถใช้บริการรถของชาวบ้านเพื่อรับ-ส่ง ไปยังจุดไฮไลท์ หรือใช้ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวเพื่อให้ไม่พลาดจุดสำคัญได้ด้วย นอกจากนี้หลายพื้นที่ของแก่งหินงามเป็นหน้าผาสูงชันควรใช้ความระมัดระวังในการเดินชม

ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

ไม่มีกำหนดเวลาเข้าชม ไม่มีค่าเข้าชม ยกเว้นมีค่ารถรับ-ส่ง และไกด์ท้องถิ่น กรณีต้องการใช้บริการ
ติดต่อ อบต.นาตาล 045305086