ป่าหินงาม

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต ชัยภูมิ มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นจุดไฮไลท์ของเทศกาลชมหมอกหยอกดอกระเจียวในฤดูฝน มีทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูสวยงามละลานตา แต่ความจริงนอกจากทุ่งดอกกระเจียวซึ่งสามารถเที่ยวได้แค่ไม่กี่สัปดาห์ในฤดูฝน ที่นี่ยังมีความอัศจรรย์ทางธรรมชาติอื่นอีกด้วย

ป่าหินงามซึ่งเป็นที่มาของชื่ออุทยาน คือลานหินที่เต็มไปด้วยก้อนหินใหญ่รูปร่างประหลาดอันเกิดจากพลังของลมฝนที่กัดเซาะเนื้อหินส่วนที่ยังไม่จับตัวกันแน่นออกไปทีละน้อย แต่ละก้อนใหญ่ๆ จะมีชื่อเรียกตามจินตนาการที่มองเห็น

ในอุทยานฯ ยังมีจุดชมวิวสวยชื่อว่าผาสุดแผ่นดิน และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ให้เที่ยวชมอีกด้วย

หากเป็นช่วงเทศกาลดอกกระเจียวบาน นักท่องเที่ยวไม่สามารถขับรถส่วนตัวขึ้นไปเที่ยวป่าหินงาม หรือผาสุดแผ่นดินได้เอง ต้องใช้บริการรถนำเที่ยวของชุมชน แต่นอกเหนือฤดูดังกล่าว เราสามารถขับรถขึ้นไปยังลานจอดรถด้านบนได้เลย

ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

เวลาทำการ : 8.00-18.00 น. ในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลชมดอกกระเจียว
ค่าเข้าชม : ค่าธรรมเนียมอุทยาน ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ รถยนต์ 30 บาท มอเตอร์ไซค์ 20 บาท
ติดต่อ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 04405 6141, 0821313371