ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่บนสันขอบที่ราบสูงอีสาน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับภาคกลางและภาคเหนือ เป็นดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวแสนงาม และสายน้ำตกชุ่มฉ่ำยามหน้าฝน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ ภูพังเหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่อ อันเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำชี

ด้านประวัติศาสตร์ ชัยภูมิมีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้าง มีการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในหลายพื้นที่ของจังหวัด ปรากฏชื่อเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

และมาปรากฏอีกครั้งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีชาวเวียงจันทน์เข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง มีผู้นำชื่อ แล ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) : ตั้งอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ ในตัวเมือง เป็นการรวมใจของชาวชัยภูมิร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรก ตามประวัติเล่าว่า ในปี 2360 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 นายแล เป็นข้าราชสำนักเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ได้อพยพครอบครัวและบริวารข้ามลำน้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านน้ำขุ่น บริเวณอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน

ต่อมาย้ายชุมชนมาตั้งที่โนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 6 กิโลเมตร ได้ส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ จากนั้นได้ย้ายชุมชนอีกครั้งมาอยู่ที่บ้านหลวง ในเขตอำเภอเมืองปัจจุบัน และหันมาขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา โดยส่งส่วยแก่รัชกาลที่ 3  แทน จึงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้งขุนภักดีชุมพล (แล) เป็นเจ้าเมืองคนแรก

ครั้น พ.ศ. 2369  เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ก่อการกบฏ ยกทัพเข้าตีเมืองนครราชสีมา ขุนภักดีชุมพลพร้อมเจ้าเมืองใกล้เคียงยกทัพไปสมทบกับคุณหญิงโม ตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์จนแตกพ่าย เจ้าอนุวงศ์เกิดความแค้นจึงย้อนกลับมาจับขุนภักดีชุมพลประหารชีวิตที่บริเวณใต้ต้นมะขามริมหนองปลาเฒ่า คุณความดีนี้ท่านจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาภักดีชุมพล (แล)

ศาลเจ้าพ่อพระยาแล : ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 4 กิโลเมตร ตามเส้นทางชัยภูมิ-บ้านเขว้า (ทางหลวงหมายเลข 225) เลี้ยวขวาเข้าหนองปลาเฒ่า เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณของพระยาภักดีชุมพล (แล) และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองชัยภูมิ ทุกปีจะมีงานสักการะศาลเจ้าพ่อในช่วงเดือน 6 ก่อนวันวิสาขบูชา มีพิธีเซ่นไหว้รำผีฟ้าถวายเจ้าพ่อเป็นประจำ

อุทยานแห่งชาติตาดโตน : ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม ตำบลห้วยต้อน และตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูแลนคา มีพื้นที่ทั้งหมด 135,737.50 ไร่ หรือประมาณ 217 ตารางกิโลเมตร

ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ คือ ลำปะทาว และต้นน้ำชี มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดฟ้า และน้ำตกผาเอียง ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีด้านลาดทางทิศใต้ และเป็นแนวสันเขายาวตั้งแต่ปราจีนบุรีผ่านเขาใหญ่ ชัยภูมิผ่านไปถึงเลย ทำให้บริเวณอุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นแนวอับฝน อากาศค่อนข้างร้อน แต่สภาพโดยทั่วไปยังเป็นป่าที่มีสภาพสมบูรณ์พอสมควร จึงทำให้อุทยานแห่งชาติค่อนข้างเย็นสบาย

พรรณไม้ที่สำคัญประกอบด้วยป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ชนิดไม้ในป่า มีเต็ง รัง พลวง กระบก กระโดน พะยอม รัก ประดู่ มะค่า ยาง กระบา ตะเคียน ฯลฯ ไม้พื้นล่างส่วนใหญ่เป็นหญ้าเพ็ก สัตว์ป่ามี เก้ง หมูป่า พังพอน กระต่าย กระรอก กระแต ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ

การเดินทางเริ่มจากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 2159 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2051 ระยะทางจากตัวเมืองถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง

คือ น้ำตกตาดโตน  เป็นน้ำตกที่สวยงามใกล้ที่ทำการอุทยานฯ มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ มีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหิน สองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ

บริเวณน้ำตกมี ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ศาลปู่ด้วง) อีกด้วย

เดินทางจากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข 2159 และเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2051  ระยะทางถึงที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 21 กิโลเมตร  หรืออาจใช้เส้นทางหมายเลข 201 ทางไปอำเภอภูเขียว จะมีเส้นทางแยกซ้ายอีก 21 กิโลเมตร ไปน้ำตกตาดโตนได้เช่นกัน สำหรับผู้ที่ใช้รถโดยสาร สามารถใช้บริการรถสองแถวสายชัยภูมิ-ท่าหินโงม ลงที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมแล้วเดินเท้าอีก 1  กิโลเมตร

ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ปู่ด้วง) ตั้งอยู่ในบริเวณน้ำตกตาดโตน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในเขตอุทยานฯ ซึ่งชาวจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเคารพนับถือ เล่ากันว่า ปู่ด้วง ท่านเป็นคนเชื้อสายเขมร ดำเนินชีวิตอยู่ในยุคเดียวกับเจ้าพ่อพญาแล ท่านประพฤติตนเป็นชีปะขาวยึดมั่นในสมถะกรรมฐาน มีความรู้ในการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ประกอบกับคาถาเวทย์มนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ได้ช่วยเหลือผู้คนจนเป็นที่นับถือของราษฎร

เมื่อท่านถึงแก่กรรมจึงมีการสร้างศาลขึ้น นอกจากนี้ยังมีศาลปู่ด้วงที่ช่องสามหมอ และที่วัดชัยภูมิพิทักษ์อีกด้วย ปัจจุบันมีประเพณีรำผีฟ้า ผีทรง รำบวง-สรวงเจ้าพ่อปู่ด้วงทุกวันพุธ และมีการบวงสรวงใหญ่ปีละ 4 ครั้ง คือ วันขึ้น 4 ค่ำเดือน 3  วันขึ้น 14 ค่ำเดือน 5 วันแรม 2 ค่ำเดือน 8  และวันแรม 2  ค่ำเดือน 11

น้ำตกตาดฟ้า อยู่ที่ตำบลนาเสียว ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 201  ประมาณ 13  กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีก 4  กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านนาวัง แยกขวาอีก 4 กิโลเมตร เมื่อถึงลานจอดรถ เดินเท้าอีก 300  เมตร เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่เชิงเขาภูอีเฒ่า ในเขตอุทยานฯด้านตะวันออก  ลักษณะเป็นลานหินกว้างประมาณ 15 – 20  เมตร ยาวโดยตลอด 80 -90 เมตร ลาดชันประมาณ 30  องศา ลักษณะคล้ายกระดานลื่นธรรมชาติ มีน้ำมากในช่วงปลายฤดูฝน

ส่วนฤดูแล้งน้ำแห้ง ตอนล่างมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ การเดินทางเริ่มจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 201  ประมาณ 13  กิโลเมตร มีทางเลี้ยวซ้ายไปอีก 4  กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านนาวัง เลี้ยวขวาอีก 4  กิโลเมตร จากลานจอดรถเดินเท้าอีก 300 เมตร

น้ำตกผาเอียง เป็นน้ำตกขนาดกลางตั้งอยู่ที่บ้านชีลอง ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนด้านตะวันตก เกิดจากลำห้วยชีลอง มีลักษณะเป็นหน้าผาเอียงตัดลำห้วย ทำให้เกิดเป็นน้ำตกไหลเอียงไปด้านหนึ่ง โดยรอบเป็นป่าดิบแล้งค่อนข้างหนาทึบ และยังมีไม้ขนาดใหญ่อยู่มาก ทำให้บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีกสองแห่งในบริเวณนี้คือ น้ำตกผานิต อยู่ก่อนถึงน้ำตกผาเอียง 500  เมตร และน้ำตกผาสองชั้น อยู่เหนือขึ้นไปจากน้ำตกผาเอียง มีลักษณะเป็นหน้าผาสองชั้นชัดเจนสูงประมาณ 5 เมตร ซึ่งต้องเดินเท้าไปอีก 1,200 เมตร น้ำตกเหล่านี้มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งน้ำแห้ง

สามารถเดินทางจากตัวเมืองไปตามทางหลวง 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง) ประมาณ 27 กิโลเมตร เลี้ยวขวา 2 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถ และเดินเท้าต่ออีก 800 เมตร สถานที่พักแรมในอุทยานแห่งชาติตาดโตน

สอบถามรายละเอียดและจองบ้านพักล่วงหน้าได้ที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  โทร. 0 2562 0760 หรือที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตู้ ปณ. 22 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 0 4485 3293, 0 4485 3333 หรือ www.dnp.go.th

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ : จากตัวเมืองชัยภูมิไปตามทางหลวงหมายเลข 201  (ชัยภูมิ-แก้งคร้อ) ประมาณ 15  กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามทางนาเสียว-ห้วยชันประมาณ 5 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าวัดอีก  1  กิโลเมตร วัดตั้งอยู่ที่บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว

ภายในวัดมีเพิงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูป ที่เป็นที่มาของชื่อ ภูพระ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมานาน ปัจจุบันมีการสร้างหลังคาครอบไว้  ประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 5  ฟุต สูง 7  ฟุต พระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ซ้ายพาดอยู่ที่พระชงฆ์ (พระหัตถ์อยู่ในท่าตรงข้ามกับปางมารวิชัย) เรียกกันว่า พระเจ้าองค์ตื้อ มีพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็กสูง 7 นิ้วลักษณะเดียวกันอีก 1  องค์ตั้งวางอยู่ด้านหน้า ใกล้กันมีพระพุทธรูปอีก 7 องค์ จำหลักรอบเสาหินทราย ประทับนั่งเรียงแถว ปางสมาธิ 5 องค์ ปางเดียวกับพระเจ้าองค์ตื้อ 2  องค์

พระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะเป็นแบบพระพุทธรูปอู่ทอง มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-19  ร่วมสมัยอยุธยาตอนต้น

ทุกปีมีงานนมัสการพระพุทธรูปที่ภูพระปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ในช่วงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 และวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5

วัดพระพุทธบาทภูแฝด: ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาเสียว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 23 กิโลเมตร เส้นทางเดียวกับวัดศิลาอาสน์ ภูพระ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ-แก้งคร้อ) เป็นเนินเขาเตี้ยๆมีรอยพระพุทธบาทในก้อนหิน คล้ายพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี ทางเข้าวัดทั้งสองข้างทางมีต้นไม้ร่มรื่นเรียงรายตลอดแนว

วัดสระหงษ์ : ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเสียว ห่างจากตัวเมือง 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2051 มีทางแยกเข้าทางเดียวกับไปอ่างเก็บน้ำช่อระกา บริเวณวัดเป็นลาดหินเนินเขา มีหินก้อนหนึ่งรูปร่างคล้ายหงส์ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถัดจากศาลาวัดไปด้านหลังมีสระน้ำโบราณกว้างประมาณ 10 เมตร มีน้ำตลอดปี

ปรางค์กู่ : จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 202 (ชัยภูมิ-บัวใหญ่) ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าปรางค์กู่ตามทางหลวง 2158 เป็นระยะทางอีก 2  กิโลเมตร ปรางค์กู่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง เป็นปราสาทหินสมัยขอมที่มีแผนผังและลักษณะเช่นเดียวกับปราสาทอื่นที่เป็น อโรคยาศาล หรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 คือ มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง 1  องค์ วิหารหรือบรรณาลัยด้านหน้า 1 หลัง ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง นอกกำแพงตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำ 1 สระ

ปรางค์ประธานมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5 เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง ด้านหน้ามีประตูเข้าออกทำเป็นมุขยื่นออกมา ผนังปรางค์อีก 3 ด้านเป็นประตูหลอก เหนือประตูหลอกด้านทิศเหนือยังคงมีทับหลังติดอยู่ จำหลักภาพตรงกลางเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิเหนือหน้ากาล ซึ่งจับท่อนพวงมาลัยไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ด้านหน้ามีทับหลังเช่นกันแต่ลบเลือนไปมาก ที่ช่องประตูหลอกด้านทิศเหนือมีพระพุทธรูปศิลาปางสมาธิ ศิลปะแบบทวารวดี สูง 1.75 เมตร ประดิษฐานอยู่ โดยเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น ชาวชัยภูมิให้ความเคารพสักการะ มีการจัดงานประจำปีในช่วงกลางเดือน 5 ของทุกปี

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง : จากตัวเมืองชัยภูมิไปตามทางหลวงหมายเลข 202 ประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปอีก 3 กิโลเมตรถึงบ้านกุดตุ้ม เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางกุดตุ้ม-บุ่งคล้าอีก 4 กิโลเมตร ใบเสมาเก็บรักษาอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนวัดกุดโง้ง ตำบลกุดตุ้ม  ทำจากหินทรายศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 พบเป็นจำนวนมากบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้าน จึงมีการนำมารวบรวมไว้ในอาคารอย่างเป็นระเบียบ

ส่วนมากมีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ ด้านหน้าจำหลักลายและบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังด้วย ลวดลายเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่าง ๆ หรือเป็นภาพรูปเคารพ เช่น ภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัว ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ นับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงามแห่งหนึ่งในอีสาน นอกจากนี้ใบเสมาบางแผ่นปรากฏมีจารึกอักษรปัลลวะของอินเดียใต้อีกด้วย

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา : มีพื้นที่ 148 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บ้านเขว้า หนองบัวแดง และเกษตรสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำชี มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลากหลาย ทั้งหน้าผา สันเขา ลานหินและก้อนหินรูปร่างแปลกตา รวมทั้งพืชพรรณ ช่วงเวลาที่เหมาะในการเที่ยวชมคือระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ทางอุทยานฯได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่

ป่าหินงามจันทร์แดง:  เป็นลานหินกว้างที่มีก้อนหินรูปร่างลักษณะแปลก ๆ จำนวนมาก โดยมีต้นจันทร์แดงเจริญเติบโตบนโขดก้อนหินใหญ่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ การเดินทางต้องเดินเท้าเข้าไปและใช้เวลามาก

ภูคี:  เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เชื่อมต่อกันระหว่างอำเภอเกษตรสมบูรณ์กับอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,038 เมตร เป็นยอดภูที่สูงที่สุดของพื้นที่อุทยานฯ สามารถมองเห็นภูมิประเทศและบรรยากาศภูหยวก ภูตะเภา เทือกเขาภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีพันธุ์ไม้ป่าและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

ภูเกษตร: เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 966 เมตร เป็นยอดภูที่สูงเป็นอันดับสองรองจากภูคีของอุทยานภูแลนคา สามารถมองเห็นภูมิประเทศและบรรยากาศของภูคี

ภูอ้ม ภูคล้อ ภูกลาง : เทือกเขาภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่หนาวเย็นและแห้งแล้ง เพราะสภาพพื้นที่ป่าไม้บนยอดภูถูกทำลายจากการบุกรุกพื้นที่ของราษฎร และกลายเป็นไร่ร้าง มีพื้นที่กว้างใหญ่บนเทือกเขาภูแลนคา

ทุ่งดอกกระเจียวบริเวณป่าหินงามทุ่งโขลงช้าง : เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังที่มีต้นกระเจียวขึ้นอยู่ตามซอกหินสลับกับต้นไม้นานาชนิด ทั้งสีชมพูและสีขาว นอกจากนี้ยังมีก้อนหินใหญ่คล้ายช้าง เหมาะมาเที่ยวชมในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม

จุดชมวิวลานหินร่องกล้า :  เป็นลานหินกว้างใหญ่ และหินแตกเป็นร่องลึกจำนวนมาก พร้อมกับเกิดขึ้นเป็นผาหินเด่นชัด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700-800 เมตร

จุดชมวิวป่าหินปราสาท:  มีก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายปราสาทเป็นลักษณะเด่นในพื้นที่ และเป็นจุดชมวิวทางธรรมชาติ

ผาแเพ :  เป็นผาหินขนาดใหญ่ที่เกิดจากการยกตัวของชั้นหินและการไหลเลื่อนของหินแร่ ซึ่งปรากฏเห็นเป็นเนื้อสีหินแร่ที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด บริเวณโดยรอบปกคลุมด้วยพรรณไม้นานาชนิด ในการเดินทางต้องเดินทางด้วยทางเท้า

ประตูโขลง  (ซุ้มประตูหินธรรมชาติ) : เป็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายประตูหิน โดยรอบยังมีก้อนหินลักษณะแปลกพิศดารจำนวนมากสลับกับป่าเต็งรัง

ผากล้วยไม้ :  เป็นหน้าผาสูงลดหลั่นตามลำดับ โดยทอดตัวยาวติดต่อกัน มีพันธุ์กล้วยไม้หายากหลายชนิดขึ้นเป็นจำนวนมากตลอดผา

ถ้ำพระและถ้ำเกลือ : เป็นถ้ำหินทรายขาวที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำที่ไหลลอดไปตามซอกหิน และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเป็นเวลานาน ประกอบกับการผันแปรและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของชั้นหินทราย จนเกิดโพรงขนาดใหญ่ สามารถเดินเข้าไปในถ้ำได้  แต่ละถ้ำจะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันตามสภาพการผันแปร

น้ำตกตาดโตนน้อย :   เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นจากลำห้วยน้อยใหญ่ไหลมารวมกัน  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูเกษตร  และเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปีเขาขาดและแม่น้ำชี เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเทือกเขา โดยเกิดขึ้นจากการยุบตัวและยกตัวของเทือกเขาภูแลนคากับเทือกเขาพังเหย กลายเป็นช่องเขาขาด ส่วนแม่น้ำชีเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดชัยภูมิ ที่ไหลผ่านพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นผลให้เกิดทัศนียภาพทางธรรมชาติและทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำชี

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ซึ่งมีก้อนหินแปลก ๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ ป่าหินงามปราสาท ป่าหินงามหงส์ฟ้า และแนวหน้าผาซึ่งเป็นจุดชมวิวสวยงาม

อุทยานฯ มีบ้านพักรับรองและสถานที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์พักแรม

สอบถามรายละเอียดที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4481 0902-3  หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร.  0 2562 0760  หรือ www.dnp.go.th

การเดินทาง เริ่มจากตัวเมืองชัยภูมิเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2051 ประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 2159 ทางไปหนองบัวแดงอีก 26 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ อยู่ริมถนนด้านซ้ายมือ มีรถสองแถวสายชัยภูมิ-หนองบัวแดงวิ่งผ่านหน้าที่ทำการอุทยานฯ

มอหินขาว : ตั้งอยู่ที่บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางทิศเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร  ในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคา ด้านทิศเหนือ เป็นเนินเขาที่มีหินทรายสีขาวขนาดมหึมา 5 แท่ง ตั้งตระหง่านโพล่พ้นต้นหญ้า ยามต้องแสงแดดในเวลากลางวันและหลังฝนตกไม่นานจะมองเห็นก้อนหินสีขาวเด่นชัดจากระยะไกล

จากหลักฐานจากกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับจังหวัดชัยภูมิเริ่มสำรวจเมื่อปี 2545 พบว่าการเรียงลำดับชั้นหิน และหาอายุจากซากดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ พบว่ามีอายุระหว่าง 195-175  ล้านปี เพราะการสะสมของตะกอนทราย แป้ง และดินเหนียวหลังจาก 65 ล้านปีผ่านมา เกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและแรงบีบด้านข้างทำให้มีการคดโค้ง แตกหัก ผุพังและการกัดเซาะ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ก่อให้เกิดลักษณะของเสาหินและแท่งหินอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ลักษณะด้านกายภาพของพื้นที่มอหินขาว ประกอบด้วยกลุ่มหินแบบเสาหิน แท่นหิน และลานหิน รูปร่างแตกต่างกันตามแต่จินตนาการ มีทั้งรูปร่างคล้ายเห็ด เรือ ช้าง เต่า และเจดีย์ กระจายอยู่ทั่วไปบนเนินเขาสูง

นอกจากนี้ยังมีเสาหินใหญ่ตั้งเรียงรายเป็นแถว มอหินขาวจัดเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ นั้นยังเป็นพื้นที่ศึกษาสังคมของพันธุ์พืชต่าง ๆ สัตว์ป่าขนาดเล็ก แมลง และเป็นแหล่งป่าต้นน้ำลำธารภูแลนคา ซึ่งชาวบ้านทำฝายกั้นน้ำกักเก็บไว้ใช้

การเดินทางเริ่มจากจังหวัดชัยภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข 2051 ตามเส้นทางชัยภูมิ-น้ำตกตาดโตน ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร แยกเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางตาดโตน-ท่าหินโงม เป็นทางลาดยางขึ้นเขาประมาณ 12  กิโลเมตร เข้าทางลูกรังสายแจ้งเจริญ-โสกเชือก 6.5 กิโลเมตร ผ่านบ้านวังคำแคน แยกเข้าทางลูกรังสำหรับขนพืชไร่อีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ใหญ่บ้านวังคำแคน นายเจริญ เจสันเทียะ โทร. 08 7960 1853, 08 1976 0486

ป่าปรงพันปี : ตั้งอยู่ที่เขาภูคลี บ้านบ่อทองคำ หมู่ 9 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ  เกิดจากความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของผืนป่า ต้นปรงขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองอย่างหนาแน่นตามธรรมชาติ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ไร่ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นมีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปี   มีจุดชมวิวตลอดแนวหน้าผายาวกว่า 2 กิโลเมตร บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตรสูงที่สุดในประเทศ สามารถมองได้ทุกมุม 180 องศา วิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก ในจุดเดียวกัน และเป็นจุดชมดาวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

สนใจที่จะเดินทางมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง โทร. 08 4888 5300, 0 4481 0252 หรือที่ อบจ.ชัยภูมิ โทร.0 4481 1376

หมู่บ้านผ้าไหมบ้านเขว้า ชุมชนในตำบลบ้านเขว้า ตำบลโนนแดง ตำบลตลาดแร้ง และตำบลลุ่มลำชี เป็นแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผลิตผ้าไหมฝีมือระดับประเทศแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่ง เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่บรรพชน ในการประกวดสินค้าโอทอป ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศ

ทุกวันนี้สามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านเขว้ากำลังสาวเส้นไหม บางกลุ่มทำการฟอกย้อม บางกลุ่มกำลังมัดหมี่ บางกลุ่มกำลังทอ ซึ่งไม่จำเพาะว่าจะมีแต่ผู้ใหญ่ แต่เด็กวัยรุ่นเข้าสู่วงจรการผลิตผ้าไหมมากขึ้น โดยมาเป็นช่างเพ้นท์สี หรือการรีดผ้าไหม สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตที่หาดูจากที่อื่นได้ยาก

นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายผ้าไหมกระจายอยู่ในตลาดบ้านเขว้ากว่า 40 ร้าน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผ้าไหมหรือเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมได้ตามใจชอบ มีราคาตั้งแต่ 120 ต่อชิ้นจนถึงนับหมื่นบาทต่อชิ้น

กู่แดง : ตั้งอยู่ในวัดกุดยาง ตำบลตลาดแร้ง เป็นโบราณสถานสมัยขอม ปัจจุบันคงเหลือเพียงฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ก่อสูงด้วยศิลาแลง มีร่องรอยบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน ผนังก่ออิฐแต่หักพังหมด คงเหลือเสากรอบประตูทั้ง 4 ด้าน พบทับหลังสลักเป็นภาพพระกฤษณะประลองกำลังกับช้าง

ส่วนทางด้านเหนือถูกดัดแปลงโดยทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปประทับนั่งพร้อมบันไดทางขึ้นครอบอาคารเดิม โบราณสถานแห่งนี้ประมาณอายุจากลวดลายทับหลังอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับศิลปะเขมรแบบบาปวน

การเดินทาง เริ่มจากตัวเมืองชัยภูมิ ใช้ทางหลวงหมายเลข 225 ผ่านอำเภอบ้านเขว้าจนถึงบ้านหลุมโพธิ์ประมาณ 30 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปบ้านกุดยางอีก 8 กิโลเมตร

ป่าชุมชนป่าเขาขาม : เป็นพื้นที่ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชัยภูมิร่วมกับชาวบ้านตาดพัฒนา ตำบลตลาดแร้ง ร่วมกันกำหนดพื้นที่เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในรูปของ “ป่าชุมชน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่ที่บ้านตาดพัฒนา หมู่ 13 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า อยู่ห่างจากอำเภอบ้านเขว้าประมาณ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 33 กิโลเมตร เส้นทางเป็นทางลาดยางประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง ประมาณ 5 กิโลเมตร

ป่าชุมชนป่าเขาขามมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,600 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีโขดหินรูปร่างแปลกตากระจายอยู่เต็มบริเวณ ป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ อันได้แก่ ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้หนามแท่ง มะม่วงป่า มะขามป่า กระบก ไม้ชาด ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกไม้หรือไม้รุ่นที่ 2 ขึ้นอยู่ทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ เช่น

น้ำตกตาดพัฒนา :  กั้นลำห้วยชีลอง (ลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี) ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน และป่าชุมชนป่าเขาขาม บ้านตาดพัฒนา ลานหินโยก  เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนหินอีกก้อนหนึ่ง มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 ตัน

อุทยานแห่งชาติไทรทอง : ครอบคลุมพื้นที่ป่าบนเทือกเขาพังเหย ในอำเภอหนองบัวระเหว เทพสถิต ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง มีเนื้อที่ 319 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี  สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ผสมกับป่าเบญจพรรณ มีต้นไผ่รวกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม  สิ่งที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ คือ

น้ำตกไทรทอง :  ห่างจากที่ทำการ 1 กิโลเมตร ไปตามทางรถยนต์และเดินเท้าอีก 400 เมตร เป็นน้ำตกชั้นเตี้ย ๆ สูงเพียง 5 เมตร แต่มีความกว้างประมาณ 80 เมตร ด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้เรียกว่า วังไทร เหนือน้ำตกมีวังน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า วังเงือก น้ำไหลลงตามความคดเคี้ยวและความลาดชันของลานหินลงสู่น้ำตกไทรทอง มีความยาว  150 เมตร

จากน้ำตกไทรทองขึ้นไปถึงน้ำตกชวนชมมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 2 กิโลเมตร  มีจุดเด่นตามเส้นทาง เช่นผาพิมใจ ดงเฟิร์นข้าหลวงหลังหลาย น้ำตกบุษบากร เป็นเส้นทางที่รื่นรมมีพันธุ์ไม้หลากหลายสวยงามให้ชมตลอดเส้นทาง

น้ำตกชวนชม อยู่เหนือน้ำตกไทรทองไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 กิโลเมตร น้ำตกมีความสูง 20 เมตร รอบบริเวณมีต้นไม้ร่มรื่น ทุ่งบัวสวรรค์ หรือทุ่งดอกกระเจียว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 10 กิโลเมตร บริเวณสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตก ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ต้นกระเจียวจะออกดอกสวยงามเต็มทุ่ง มีทั้งดอกสีชมพูและสีขาว

ผาพ่อเมือง : อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นแนวหน้าผาตามสันเขาพังเหยด้านตะวันตก ตามเส้นทางขึ้นสู่ทุ่งบัวสวรรค์ ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700-908 เมตร มองลงไปเป็นตัวอำเภอภักดีชุมพลและเทือกเขาพญาฝ่อ ที่กั้นระหว่างชัยภูมิกับเพชรบูรณ์

มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติลัดเลาะตามแนวหน้าผาซึ่งมีจุดชมวิวเด่น ๆ อีก 4 จุด คือ ผาเพลินใจ ผาอาทิตย์ อัสดง ผาสวนสวรรค์และผาหำหด ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าผาที่หวาดเสียวที่สุดเมื่อขึ้นไป นั่งบนชะง่อนหินนั้น

จุดชมทิวทัศน์ผาหำหด เป็นจุดสูงของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 864 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีสถานที่กางเต็นท์พักแรมเพื่อสัมผัสความหนาวเย็นของอากาศ อุทยานฯ มีบ้านพักรับรองและสถานที่กางเต็นท์พักแรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตู้ ปณ. 1อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250  โทร. 08 9292 3437, 08 1877 8485  หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 หรือ www.dnp.go.th

การเดินทาง จากตัวเมืองชัยภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข 225  (ชัยภูมิ-นครสวรรค์) ประมาณ 70 กิโลเมตร (ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว 37 กิโลเมตร) มีป้ายบอกทางแยกขวาบริเวณบ้านท่าโป่งไปที่ทำการอุทยานฯ อีก 7 กิโลเมตร

บึงแวง : เป็นบึงน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ มีถนนตัดรอบบึง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน จะมีนกเป็ดน้ำอพยพจากที่อื่นมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนนับหมื่นตัว ยามเย็นเวลาโพล้เพล้นกเป็ดน้ำจะโผบินขึ้นเป็นฝูงๆ เต็มท้องฟ้า ตัดกับแสงอาทิตย์อัสดงสวยงามมาก บริเวณรอบบึงมีการสร้างหอสูงสำหรับดูนกอยู่เป็นระยะ เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

การเดินทาง  ใช้ทางหลวงหมายเลข 202 (ชัยภูมิ-บัวใหญ่) ถึงบ้านลาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2054  ไปอำเภอคอนสวรรค์ รวมระยะทางจากตัวเมือง 38  กิโลเมตร หรือไปตามทางหลวง 201  (ชัยภูมิ-แก้งคร้อ) ประมาณ 30 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาทางไปอำเภอคอนสวรรค์อีก 14  กิโลเมตร

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี : อยู่ที่วัดคอนสวรรค์ ห่างจากตัวอำเภอคอนสวรรค์ 5 กิโลเมตร  เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักปางประทับยืนองค์ใหญ่ศิลปะทวารวดี สร้างด้วยศิลาแลงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครกาหลงมาแต่โบราณ สูงประมาณ 3 เมตร 1 องค์ กับองค์เล็กขนาดครึ่งหนึ่งขององค์ใหญ่ อีก 2 องค์

สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” ประดิษฐานในวิหารหลังเล็ก ๆ มีใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่จำหลักภาพชาดกเก็บรักษาอยู่ด้วยหลายชิ้น รวมทั้งจารึกอักษรมอญ ศตวรรษที่ 14  ด้านนอกมีเสมาทั้งที่มีและไม่มีลวดลาย วางเรียงรายอยู่อีกจำนวนมาก

บึงละหาน : อยู่ตำบลละหาน ห่างจากจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศใต้ ประมาณ 32 กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข 201  (ชัยภูมิ-สีคิ้ว) ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอจตุรัสประมาณ 7 กิโลเมตร แยกจากถนนลาดยางประมาณ 500 เมตร มีลักษณะเป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 16,000 ไร่  เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาน้ำจืดหลายชนิด และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาซึ่งอยู่ในสถานีประมงน้ำจืด  ในช่วงฤดูหนาวจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากมาหากินในบึงนี้

วัดป่าสุคะโต : ตั้งอยู่หมู่ 8  บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519  เป็นวัดที่มีความร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาชนิด  คงสภาพธรรมชาติของป่าไม้สมบูรณ์ เหมาะที่จะปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมชาติ โดยมีหลวงพ่อคำเขียน สุวณโณ เป็นเจ้าอาวาส