งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 2562

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 12 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ หรือเรียกกันทั่วไปว่า งานเจ้าพ่อพระยาแล

โดยทุกปีจะกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 12 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่อลังการ การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน การแสดงต่าง ๆ ในภาคกลางคืน การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP และร่วมลุ้นรางวัลในร้ายกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน และเวทีกลางมีกิจกรรมการแสดง

ในงานได้กำหนดให้มีการประกวดการแสดงสุดยอดเมืองชัยภูมิ ในงานเจ้าพ่อพญาแล กำหนดจัดการแสดง ในวันที่ 12 มกราคม 2562  ณ เวทีกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทุกอำเภอ ได้มีเวทีแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมในงานที่ถือว่าพลาดไม่ได้เลย คือ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อฯ พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพระยาแล ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน การจัดพิธีถวายช้างเป็นการถวายช้างจริง จำนวน 9 เชือก โดยให้ผู้ที่ถวายช้างใช้ตะขอถวายช้างแด่เจ้าพ่อพระยาแล จากนั้นจะมีขบวนแห่รำถวายเจ้าพ่อฯ อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่จากชาวชัยภูมิที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธา

“พระยาภักดีชุมพล (แล)” หรือที่ชาวชัยภูมิเรียกกันว่าเจ้าพ่อพระยาแล (พญาแล) เป็นผู้ตั้งเมืองชัยภูมิและเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก แม้ท่านจะเป็นชาวเวียงจันท์ แต่ก็มีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์แห่งเมืองสยาม ดังเมื่อเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันท์ก่อการกบฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 พระยาภักดีชุมพลพร้อมด้วยเจ้าเมืองใกล้เคียงได้ยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญิงโมตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์จนแตกพ่ายไป ฝ่ายกองทัพลาวส่วนหนึ่งล่าถอยจากเมืองนครราชสีมาเข้ายึดเมืองชัยภูมิไว้และเกลี้ยกล่อมให้พระยาแลเข้าร่วมเป็นกบฏด้วย แต่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอม เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์เกิดความแค้น จับตัวพระยาภักดีชุมพลมาประหารชีวิตที่บริเวณใต้ต้นมะขามใหญ่ริมหนองปลาเฒ่า ซึ่งต่อมาบริเวณนี้ได้จัดสร้างเป็น “ศาลเจ้าพ่อพระยาแล” ที่ชาวชัยภูมิให้ความเคารพ อีกทั้งบริเวณวงเวียนกลางเมืองชัยภูมิก็ยังมีอนุสาวรีย์ของท่านตั้งอยู่ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โทรศัพท์ 0 4482 2502 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 2098