ชมความงดงามของปราสาทขอมสองแผ่นดิน ที่ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์

เรื่องของความสวย ที่นี่อาจไม่สวยสมบูรณ์เหมือนปราสาทขอมหลังอื่น แต่เพราะตั้งอยู่ตรงเส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา จึงทำให้มีเสน่ห์ต่างจากที่อื่น บางเวลาเราอาจพบทั้งทหารไทยและกัมพูชามาประจำการรักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณปราสาทร่วมกัน

ปราสาทตาเมือนธมเป็นปราสาทขอมหลังใหญ่สุดของกลุ่มปราสาทตาเมือน ในช่องเขาตาเมือน เทือกเขาพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ความเป็นมาเฉกเช่นเดียวกับปราสาทอื่นๆ คือสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ก่อนปรับเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของพุทธ ฝ่ายมหายานในภายหลัง

นอกจากเที่ยวชมปราสาทตาเมือนธม ยังมีปราสาทตาเมือน และปราสาทตาเมือนโต๊ด ที่อยู่ห่างกันไม่มากนักให้เที่ยวชมอีกด้วย

ที่ตั้ง : ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองคันนาสามัคคี ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
เวลาทำการ : 9.00-15.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่นักท่องเที่ยวต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันการเป็นคนไทยไปแลกบัตรเข้าชมกับทหารผู้ดีแลพื้นที่ด้วยทุกครั้ง และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีบัตรประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติเข้าชม