พระธาตุเก้าชั้น พระมหาธาตุแก่นนคร จ.ขอนแก่น

หนึ่งในสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดขอนแก่น และหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดระดับไฮไลท์ต้องมาสำหรับนักท่องเที่ยวและสายถ่ายภาพคือพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง ตัวเมืองขอนแก่น

วัดแห่งนี้เป็นเก่าแก่แต่เดิมของขอนแก่น มีอายุมากว่า 200 ปี ขณะที่พระมหาธาตุแก่นนครเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มีความสวยงามอย่างยิ่ง ความสูง 80 เมตร บริเวณยอดจำลองแบบมาจากยอดพระธาตุพนม

พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมภายในพระมหาธาตุแก่นนครได้ทั้ง 9 ชั้น ทุกชั้นมีความสวยงามและน่าสนใจ ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และยังมองเห็นวิวบึงแก่นนคร กลางตัวเมืองขอนแก่นได้สวยงามด้วย

ที่ตั้ง : วัดหนองแวง ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลาทำการ : ภายในพระมหาธาตุ เปิด 8.00-18.00 น.